Tłumaczymy
w parach językowych

Tłumaczenia weryfikowane

Masz już w pełni zredagowany i przetłumaczony tekst, a może sam napisałeś lub zleciłeś napisanie tekstu w j. obcym, ale chcesz go zweryfikować pod kątem językowym? Tą sferą tłumaczeń zajmują się tłumaczenia weryfikowane. Usługi weryfikacji tłumaczeń nie są tak częste, jak pozostałych tłumaczeń, ze względu na ich wyjątkową specyfikę. Standardową praktyką jest, aby tłumaczeniami weryfikowanymi zajmował się native speaker, czyli rodzimy użytkownik danego języka obcego, który dodatkowo posiada wiedzę z danego obszaru tłumaczenia weryfikowanego. Taka osoba jest w stanie wyłapać niuanse, które mogą okazać się ważne dla zagranicznego odbiorcy tekstu.

Nasze biuro na stałe współpracuje z native speakerami różnych języków, dzięki czemu zawsze gwarantujemy wysoką jakość usługi tłumaczenia weryfikowanego.