Tłumaczymy
w parach językowych

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze to szeroki zakres usług, obejmujący tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, ustne i pisemne. Są one wykorzystywane w postępowaniach sądowych, przez prawników, administrację publiczną, ale też przez firmy, które prowadzą działalność międzynarodową lub chcą nawiązać współpracę z firmą zagraniczną. Tłumaczenia prawnicze to np. tłumaczenia wyroków sądowych, aktów prawnych, umów lub warunków współpracy firm. Tłumacz pracujący przy tłumaczeniu prawniczym musi wykazać się szeroką wiedzą terminologii specjalistycznej oraz z zakresu prawa i terminologii prawniczej. Do wykonania tłumaczenia prawniczego często zatrudniany jest tłumacz przysięgły (w szczególności przez sądy, notariuszy, policję itp.), który miał obowiązek zdania egzaminu państwowego weryfikującego jego wiedzę. Nie jest to jednak warunek konieczny, ponieważ tłumacze zwykli zatrudniani do wykonania tłumaczeń prawniczych posiadają przygotowanie prawne stanowiące podstawę do rzetelnego wykonania usługi.