Tłumaczymy
w parach językowych

Tłumaczenia hebrajski

Język hebrajski należy do języków semickich z grupy kananejskiej, należącej do afroazjatyckiej rodziny językowej. Zapisywany jest alfabetem hebrajskim.

Pod koniec XIX w. powstała nowoczesna wersja języka hebrajskiego, który od chwili powstania państwa Izrael w 1948 roku oficjalnie jest językiem urzędowym tego kraju.

Obecnie posługuje się nim ok. 5,1 mln ludzi (wg niektórych szacunków, uwzględniających także Arabów oraz Izraelczyków żyjących na emigracji, liczba użytkowników języka hebrajskiego może wynieść nawet 8 mln).

Oferujemy usługi tłumaczeniowe z języka hebrajskiego na język polski i odwrotnie. Współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami języka hebrajskiego, wykonującymi zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i zwykłe.

Tłumaczenia przysięgłe z języka hebrajskiego są niezbędne w przypadku wszelkich dokumentów służących do celów oficjalnych i urzędowych, podczas gdy tłumaczenia zwykłe mają zazwyczaj charakter informacyjny.