certyfikat ssl
Zlecenie tłumaczeń wysyłamy przez formularz lub mail
wysyłanie dokumentów połączeniem szyfrowanym.
Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe, zwane również poświadczonymi lub uwierzytelnionymi wykonywane są przez tłumaczy znajdujących się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Na tłumaczeniach przysięgłych znajduje się podpis i imienna pieczęć tłumacza, który wykonał dane tłumaczenie. Tłumaczenie w takiej formie zyskuje moc prawną i dzięki temu można je złożyć np. w urzędach, sądach i innych jednostkach administracji państwowej. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku. Najczęściej wykonywane tłumaczenia przysięgłe to różnego rodzaju zaświadczenia, akty prawne i cywilne, świadectwa, dyplomy, wyciągi bankowe, wyroki sądowe, dokumenty samochodowe, itp.. Tłumacz przysięgły może świadczyć swoje usługi np. przy udzielaniu ślubu, podpisywaniu aktu notarialnego, podczas rozprawy sądowej, czy przy egzaminie na prawo jazdy.