Tłumaczymy
w parach językowych

Tłumaczenia słowacki

Język słowacki pochodzi z rodziny języków zachodniosłowiańskich. Posługuje się nim ok. 6 milionów osób, głównie na Słowacji.

Pod względem gramatycznym język słowacki przypomina język polski, jednak pod względem leksykalnym i fonetycznym jest bliżej spokrewniony z językiem czeskim. Fakt, że języki słowiańskie są niezwykle blisko spokrewnione powoduje częste pomyłki językowe, tzw. „fałszywi przyjaciele”, których efekt jest niejednokrotnie komiczny, choćby tak jak w przypadku związku frazeologicznego „čerstvé pečivo”, który zapewne ku zaskoczeniu wielu Polaków w języku słowackim oznacza „świeże pieczywo”, czy też słowa „napad”, przetłumaczalnego na język polski jako „pomysł”.

Ze względu na swój ograniczony zasięg, język słowacki został zaklasyfikowany do III grupy językowej, czyli grupy obejmującej mało popularne języki europejskie posługujące się alfabetem łacińskim.

Nasze biuro tłumaczeń w Częstochowie oferuje usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka słowackiego na język polski i odwrotnie. Współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami wykonującymi zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i zwykłe. W ofercie naszego biura znajdują się również tłumaczenia specjalistyczne, tj. tłumaczenia dokumentów samochodowych, techniczne, prawnicze, naukowe, etc. Co więcej, biuro współpracuje z tłumaczami, których pierwszym językiem jest język słowacki, a więc tzw. native’ami, dzięki czemu jakość świadczonych przez biuro usług jest jeszcze wyższa.

Najpopularniejsze tłumaczenia z/na język słowacki obejmują tłumaczenia dokumentów samochodowych, faktur, umów, aktów notarialnych i korespondencji biznesowej.

Tłumaczenia przysięgłe z języka słowackiego są niezbędne w przypadku wszelkich dokumentów służących do celów oficjalnych i urzędowych, podczas gdy tłumaczenia zwykłe mają zazwyczaj charakter informacyjny.

W zakresie tłumaczeń ustnych, biuro tłumaczeń GW oferuje usługi obejmujące tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne.
W tłumaczeniach konsekutywnych, zwanych również następczymi, tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero wtedy, gdy prelegent skończy swą wypowiedź. Dzięki temu, tłumaczenia konsekutywne nie wymagają żadnego dodatkowego sprzętu, co czyni je wyjątkowo przydatnymi przy okazji przemówień i spotkań biznesowych, jak również wizyt u notariusza, przesłuchań, czy postępowania sądowego.