2023-01-28 komentarze: 0 wyświetlenia: 355

Akt urodzenia może zostać przetłumaczony na język niderlandzki przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły to osoba, która została upoważniona przez państwo do przetłumaczenia dokumentów urzędowych na język obcy. Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego jest ważne, ponieważ jest ono uznawane przez urzędy i instytucje rządowe.

Można znaleźć tłumacza przysięgłego poprzez wyszukiwarkę internetową, telefon lub przez wizytę w biurze tłumaczeń. Tłumacz przysięgły powinien posiadać certyfikat i licencję uprawniającą do tłumaczenia dokumentów urzędowych.

Przed przekazaniem aktu urodzenia do tłumaczenia należy upewnić się, że dokument jest oryginalny lub poświadczony przez notariusza i że jest on czytelny. Tłumacz przysięgły będzie potrzebował oryginał lub kopię poświadczoną przez notariusza, aby móc dokonać tłumaczenia.

Tłumaczenie aktu urodzenia na język niderlandzki zazwyczaj trwa około 1-2 dni roboczych. Po zakończeniu tłumaczenia, tłumacz przysięgły przedstawi oryginał lub kopię poświadczoną przez notariusza wraz z tłumaczeniem. Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego jest ważne bezterminowo.

Komentarze
Ta strona jeszcze nie ma komentarzy.