Tłumaczymy
w parach językowych

Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe, zwane również poświadczonymi lub uwierzytelnionymi wykonywane są przez tłumaczy znajdujących się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Na tłumaczeniach przysięgłych znajduje się podpis i imienna pieczęć tłumacza, który wykonał dane tłumaczenie. Tłumaczenie w takiej formie zyskuje moc prawną i dzięki temu można je złożyć np. w urzędach, sądach i innych jednostkach administracji państwowej. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku. Najczęściej wykonywane tłumaczenia przysięgłe to różnego rodzaju zaświadczenia, akty prawne i cywilne, świadectwa, dyplomy, wyciągi bankowe, wyroki sądowe, dokumenty samochodowe, itp.. Tłumacz przysięgły może świadczyć swoje usługi np. przy udzielaniu ślubu, podpisywaniu aktu notarialnego, podczas rozprawy sądowej, czy przy egzaminie na prawo jazdy.