Tłumaczymy
w parach językowych

Aktualności

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, chcąc pomóc, udostępniamy:
WZÓR oświadczenia ZGODY NA WYJAZD DZIECKA
UŻYCZENIE POJAZDU

Wzór jest sporządzony przez tłumacza przysięgłego. Pokierujemy również do notariusza, przed którym można złożyć podpis, podpowiemy kolejne kroki i postaramy się pomóc również w innych sprawach.
Prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu i przekazaniu osobom, które chcą sprowadzić swoje dzieci. Znacznie skróci to czas potrzebny na załatwienie formalności.