Tłumaczymy
w parach językowych

Referencje

CEMENTOWNIA RUDNIKI

Niniejszym pismem potwierdzamy, że z biurem tłumaczeń Gruca i Partnerzy współpracujemy od wielu lat w zakresie tłumaczeń symultanicznych konferencji i spotkań z delegatami zagranicznymi jak i tekstów technicznych, prawniczych tj. umów, protokołów, pism związanych z kontaktami z naszymi zagranicznymi partnerami.

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach współpracy z biurem Gruca i Partnerzy możemy go polecić jako solidnego partnera w zakresie kompleksowej obsługi translatorskiej.


WARTA

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. Oddział w Częstochowie od 9 lat współpracuje z Biurem Tłumaczeń Gruca i Partnerzy

Towarzystwo nasze zleca do tłumaczenia teksty z języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz niderlandzkiego na język polski jak również z języka polskiego na w/w. Dokumenty przekazywane do tłumaczenia wymagają dobrej znajomości całości zagadnień ubezpieczeniowych (w tym tłumaczenia medyczne i techniczne oraz dokumenty prawnicze). Firma wykonuje dla nas zarówno tłumaczenia zwykłe jak i przysięgłe.

Ze wszystkich zleceń wywiązują się terminowo i solidnie.


WSP

Współpraca z Biurem Tłumaczeń Gruca i Partnerzy w zakresie przekładów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz na te języki, zarówno tekstów specjalistycznych jak i literackich, przebiega od kilku lat w sposób płynny i bez zastrzeżeń ze strony zleceniodawcy.

Biuro to wywiązuje się terminowo i fachowo z realizacji przekazywanych mu do przekładu tekstów.

Jest godne polecenia każdemu wymagającemu zleceniodawcy.


STRADOM S.A.

Zarząd Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Stradom” S.A. niniejszym pismem stwierdza, że od 6-ciu lat stale współpracuje z w/w Firmą.

Spółka nasza zleca do tłumaczenia w ciągu roku ca 500 stron dokumentów – głównie z języka niemieckiego, angielskiego, włoskiego na język polski i odwrotnie. Tłumaczenia przekazywane do Biura Gruca i Partnerzy to w większości trudna i obszerna dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń – wymagająca znajomość włókiennictwa, mechaniki, elektroniki, automatyki itp. jak również dokumenty prawnicze do tłumaczeń przysięgłych.

Wszystkie zlecenia Firma Gruca i Partnerzy wykonuje na wysokim poziomie jakościowym, terminowo i solidnie. W związku z powyższym w pełni zasługuje na niniejszą rekomendacje i polecenie jej usług innym podmiotom gospodarczym, organom samorządowym i osobom prywatnym.


GUARDIAN

Guardian Częstochowa Sp. z o.o. korzysta z Agencji Tłumaczy Gruca i Partnerzy od początku swojego istnienia. Zakres współpracy obejmuje tłumaczenia, głównie pisemne, dokumentacji biznesowej, specjalistycznej i technicznej.

Guardian Częstochowa Sp. z o.o. szczególnie ceni sobie współpracę z Agencją Tłumaczy Gruca i Partnerzy i z całym przekonaniem potwierdzamy, że jest to Firma rzetelna i profesjonalna, świadcząca usługi w zakresie tłumaczeń na bardzo wysokim poziomie, terminowo i sprawnie.


ROBELIT

ROBELIT Sp. z o.o. współpracuje z firmą Gruca i Partnerzy od prawie 15 lat. Korzystając wielokrotnie z usług Biura Tłumaczeń tej formy mieliśmy okazję przekonać się o wysokiej jakości świadczonych przez nią usług jak również o terminowym wykonaniu powierzonych jej zleceń – według naszej oceny umożliwia to posiadany przez firmę doświadczony zespół tłumaczy.

Spółka nasza w roku 2007 zleciła do tłumaczenia około 200 stron dokumentów głównie w językach: włoski, angielski i niemiecki na j. polski i odwrotnie.

Tłumaczenia przekazywane do „Gruca i Partnerzy” S.C. to w większości dokumentacja księgowa, handlowa oraz techniczna z zakresu budownictwa, tłumaczenie stron internetowych jak również tłumaczenia z zakresu słowa mówionego.

We współpracy z Biurem Gruca i Partnerzy cenimy sobie przede wszystkim gotowość jego współpracowników do podejmowania się najtrudniejszych wyzwań oraz rzetelność, z jaką są wykonane.


GOMMA

C.F. Gomma Polska Sp. z o.o.
Ul. Morsztyna 7/9
42-200 Częstochowa

Zleciło do tłumaczenia Firmie „Gruca i Partnerzy” S.C. w latach 1995-2007 ponad 82 400 stron tłumaczenia przysięgłego i zwykłego z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego na język polski i odwrotnie dokumentacji technicznej oraz dokumentów z zakresu prawa, ekonomii, bankowości itp.

Współpracę pomiędzy w/w a naszą Firmą oceniamy bardzo pozytywnie.


LENTEX

Z Biurem Gruca i Partnerzy – Tłumaczenia S.C. współpracujemy od 7 lat w zakresie tłumaczeń teksów niezbędnych nam w naszej działalności produkcyjnej, handlowej i inwestycyjnej.

Biuro wykonywało dla nas tłumaczenia z różnych dziedzin, między innymi – tłumaczenia dokumentacji technicznych z zakresu włókiennictwa, mechaniki, elektryki jak również korespondencji handlowej, prawniczej – w tym kontraktów. Wykonywane tłumaczenia obejmowały teksty z różnych języków – głównie jednak z j. niemieckiego, angielskiego i odwrotnie.

Jakość wykonywanych przekładów przez Biuro Gruca i Partnerzy zawsze jest poprawna, co w połączeniu z szybkością, terminowością i estetyką daje pełną satysfakcję z wzajemnej współpracy.


WIGOLEN

Zarząd Z.P.L. „WIGOLEN” S.A. w Częstochowie niniejszym pismem stwierdza, że z w/w Firmą współpracuje stale od 1992r.

W ciągu jednego roku Z.P.L „WIGOLEN” S.A. zleca Biuru Tłumaczeń około 50 dokumentów do przetłumaczenia głównie z języka niemieckiego, angielskiego i odwrotnie.
Dokumenty i materiały przekazywane do Firmy to często trudna i obszerna dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń, jak i korespondencja obrotu gospodarczego. Wszystkie zlecone tłumaczone pisma Firma Gruca i Partnerzy wykonuje terminowo i solidnie.

W związku z tym w pełni zasługuje na niniejszą rekomendację i polecenie innym podmiotom gospodarczym, instytucjom, organom samorządowym i osobom prywatnym.


BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W KATOWICACH

Dotychczasową współpracę z Państwa Firmą Oddział ocenia jako bardzo dobrą. Zlecenia składane przez Bank (tłumaczenie weksli zagranicznych) są wykonywane terminowo. Jakość tłumaczeń nie budzi zastrzeżeń.

Oczekujemy, że dalsza współpraca będzie układała się równie pomyślnie, jak obecnie.


TRW

TRW Polska od 16 lat współpracuje z w/w Firmą. Spółka nasza zleca do tłumaczenia w ciągu roku wiele dokumentów głównie w językach angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim na język polski i odwrotnie. Tłumaczenie przekazywane do „Gruca i Partnerzy” S.C. to w większości dokumentacja techniczna, ekonomiczna, księgowa i prawnicza.

Z satysfakcją pragniemy poinformować P.T. Czytelników niniejszej opinii, że współpracę pomiędzy w/w a naszą Firmą oceniamy bardzo wysoko. Na szczególną uwagę zasługuję tu rzetelny, dyskretny, indywidualny i niezawodny stosunek do Klienta przez „Gruca i Partnerzy” S.C. Nowy standard, jaki stworzyła w swojej dziedzinie ta Firma będzie niełatwy do sprostania innym konkurentom.

Proszę o kontakt telefoniczny, gdyby były potrzebne dalsze wyjaśnienia.


ELEKTROWNIA OPOLE

Elektrownia „Opole” od siedmiu lat współpracuje w zakresie tłumaczeń, głównie tekstów technicznych z Firmą Gruca i Partnerzy. Współpraca ta przebiega bez zakłóceń, a jakość tłumaczeń nie budzi zastrzeżeń. Tłumaczenia charakteryzują się wysokim profesjonalizmem, a ich użytkownicy, głównie kadra inżynierska i kierownicza, jest z nich całkowicie usatysfakcjonowana. Zlecone przez nas tłumaczenia wykonywane są starannie i zawsze terminowo. Estetyka i forma graficzna przedstawionych tłumaczeń spełnia całkowicie nasze oczekiwania.

Tłumaczenia wykonywane na rzecz naszej Elektrowni w szczególności dotyczą:

 • folderów Elektrowni Opole / wersja angielska i niemiecka/,
 • schematów technologicznych Elektrowni Opole,
 • opracowań na Międzynarodowe Tragi Ekologiczne,
 • tłumaczeń z języka angielskiego opracowania firmy Morgan Grenfell Ltd-1991 p.t. „Raport Tymczasowy – zagadnienia komercyjno-technologiczne Elektrowni Opole / 200str./,
 • bieżących tłumaczeń instrukcji technicznych, dokumentów bankowych i finansowych / np. tłumaczenie analizy bilansu na język angielski dla potrzeb banku niemieckiego /.


ALES GROUPE

Niniejszym pragniemy wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z Agencją Tłumaczy Gruca i Partnerzy, której zlecamy tłumaczenia dla naszej firmy od 2007 roku. Tłumaczenia są wykonywane terminowo i poprawnie.

Możemy polecić firmę Gruca i Partnerzy jako rzetelnego i solidnego partnera.


FINDLAY INDUSTRIES

Mamy przyjemność poinformować, iż od 1996 roku do chwili obecnej współpracujemy z firmą Biuro Tłumaczeń „Gruca i Partnerzy” w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym również dokumentacji prawnej w językach angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Współpracę tę możemy określić jako bardzo owocną i charakteryzującą się wysokim profesjonalizmem tej firmy.

 

Visteon Poland

Biuro Gruca i PartnerzyS.C. świadczy swe usługi dla Visteon Poland od kilku lat. Materiały tłumaczone obejmują zarówno korespondencję bieżącą jak i dokumentację techniczną, handlową oraz dokumenty prawne takie jak umowy i kontrakty.

Biuro również zapewnia obsługę tłumaczeniową z zakresu słowa mówionego. Usługi zawsze charakteryzowała bardzo dobra jakość wykonania oraz terminowość realizacji zleceń.


HUTA FERRUM

„Huta Ferrum” S.A. w Katowicach informuje, że już od wielu lat współpracuje z Zespołem Tłumaczy Gruca i Partnerzy AL. NMP 75/1 Częstochowa.

W/w Zespół Tłumaczy dokonał na przestrzeni ostatnich lat gros tłumaczeń słowa pisanego i mówionego z języka niemieckiego na język polski (i odwrotnie), jakie były realizowane w „Hucie Ferrum” S.A.

Oprócz powyższego Zespół realizował tłumaczenia z języka angielskiego na język polski.

Do ważniejszych tłumaczeń wykonanych przez w/w Zespół należą: 

 • tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski całości spraw związanych z budową linii izolacji
  f-my HOESCH: kontrakt, aneksy, fragmenty dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej w tym również normy techniczne DIN    
 • jw. lecz dla zabudowy urządzeń ultradźwiękowych zainstalowanych na rurowni spiralnej „Huty Ferrum” S.A.    
 • bieżące tłumaczenia ofert między innymi firmy VIANOWA dot. linii czyszczenia i lakierowania blach (z języka angielskiego na język polski)    
 • tłumaczenia oferty firmy HOESCH na dostawę linii do zagrzewania rur.

W dalszym ciągu owocnie współpracujemy z Zespołem Tłumaczy Gruca i Partnerzy, który jest gwarantem poprawności i staranności wykonania tłumaczeń. Niezależnie od powyższego, niebagatelną rolę odgrywają: terminowość wykonania tłumaczeń oraz niewygórowane stawki finansowe stosowane przez Zespół.

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach ze współpracy z opiniowanym Zespołem, z całą odpowiedzialnością możemy go polecić jako solidnego partnera w zakresie kompleksowej obsługi lingwistycznej.

 

TOWARZYSTWO INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH

Z firmą Gruca i Partnerzy z siedzibą w Częstochowie Al. NMP 75/1 mamy przyjemność współpracować od wielu lat. Wykonywane tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego i innych zawsze otrzymywaliśmy terminowo, czasami nawet w ciągu jednego dnia. Pomimo, że tłumaczeniom podlegały głównie teksty techniczne, jak też umowy międzynarodowe, zawsze cechował je wysoki poziom tłumaczenia – co potwierdzały nasze rozmowy z kontrahentami zagranicznymi. Korzystaliśmy również z tłumaczenia „na żywo” i również byliśmy bardzo zadowoleni z tłumacza, którego cechował nie tylko wysoki poziom znajomości języka i organizacji spotkania, ale również pełna dyspozycyjność.

Możemy polecić firmę Gruca i Partnerzy jako w pełni profesjonalne i niezawodne biuro tłumaczeń.


DYNASTIA

Biuro tłumaczy Gruca i Partnerzy z siedzibą w Częstochowie oferuje tłumaczenia zwykłe i przysięgłe z ponad kilkudziesięciu języków.

Kancelaria Radców Prawnych „Dynastia” z siedzibą w Częstochowie współpracuje z powyższym biurem od kilku lat i jest zadowolona z tej współpracy, ponieważ dokonywane tłumaczenia są rzetelne, merytorycznie prawidłowe, a ponadto szybkie.

Najczęściej Kancelaria korzysta z tłumaczeń niemiecko- i angielskojęzycznych, zdarzają się jednak również tłumaczenia z języka łotewskiego i litewskiego, które również, pomimo naszych wcześniejszych trudności ze znalezieniem tłumaczy w tych językach, w Biurze Tłumaczy Gruca i Partnerzy wykonywane są stosunkowo szybko.

Z pełnym zaufaniem powierzam do tłumaczenia dokumenty prawnicze, które najczęściej zobligowani jesteśmy zamawiać w wersji przysięgłej.


DYNASTIA

Kancelaria Radców Prawnych „Dynastia” z siedzibą w Częstochowie współpracuje z Biurem Tłumaczeń Gruca i Partnerzy w Częstochowie od 2002 roku, bardzo często zlecając wykonywanie tłumaczeń dokumentów o charakterze prawniczym, zarówno przysięgłych, jak i zwykłych.

Właściciel Kancelarii, jak i reprezentowane strony procesowe są zadowolone z wykonywanych zleceń, ponieważ otrzymywane tłumaczenia są rzetelne, wiarygodne i szybkie.

Kancelaria na bieżąco korzysta z tłumaczeń z języka niemieckiego i angielskiego, występują również tłumaczenia z języka łotewskiego i litewskiego, które pomimo wcześniejszych trudności ze znalezieniem tłumaczy w tych językach, w Biurze Tłumaczy Gruca i Partnerzy wykonywane są bezproblemowo i szybko.

Mając na uwadze powyższe okoliczności z pełnym zaufaniem powierzamy do tłumaczenia wszelkie dokumenty naszej Kancelarii, nie znajdując żadnych podstaw do kwestionowania profesjonalizmu pracowników biura.


TEDRIVE

Firma Gruca i Partnerzy, mająca siedzibę w Częstochowie, jest usługodawcą i partnerem w biznesie od ponad 19-stu lat. Usługi tłumaczeniowe pisemne, jak i ustne podczas spotkań, szkoleń oraz usług serwisowych zawsze były wykonywane rzetelnie, na czas, jak i z dużą elastycznością w przypadku bardzo krótkich terminów realizacji.

Gruca i Partnerzy dała poznać się z bardzo dobrej strony, zarówno pod względem jakości wykonywania, jak i obsługi klienta.


CU

Niniejszym listem pragniemy polecić Biuro Tłumaczeń „Gruca i Partnerzy” jako kompetentnego i bardzo rzetelnego usługodawcę w zakresie tłumaczeń tekstów prawniczych zarówno na język angielski, jak i z języka angielskiego.

Współpracę z Firmą „Gruca i Partnerzy” od szeregu lat jak i dotąd nigdy mnie nie zawiedli. Wszystkie moje zlecenia, obejmujące trudna tematykę często bardzo szczegółowych umów, zostały wykonane fachowo i zawsze z zachowaniem wymaganego terminu, jak i formy dostarczenia.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Biuro Tłumaczeń rozwija się zgodnie z postępem współczesnej techniki przesyłania i przetwarzania danych, co znaczenie przyspiesza dostarczenie i odbiór zleceń.


WARTA

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA od 3-ch lat współpracuje z Biurem Tłumaczeń „Gruca i Partnerzy”.

Towarzystwo nasze zleca do tłumaczenia teksty z języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz niderlandzkiego na język polski jak również z języka polskiego na w/w. Dokumenty przekazywane do tłumaczenia wymagają dobrej znajomości całości zagadnień ubezpieczeniowych (w tym tłumaczenia medyczne i techniczne oraz dokumenty prawnicze).

Firma wykonuje dla nas zarówno tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Ze wszystkich zleceń wywiązuje się terminowo i solidnie.


UM Częstochowa

Urząd Miasta Częstochowy niniejszym pismem zaświadcza, że biurem tłumaczeń Gruca i Partnerzy współpracuje od wielu lat w zakresie tłumaczeń konferencyjnych za spotkaniach z delegacjami zagranicznymi oraz tłumaczeń tekstów pisanych.

Tłumaczenia są wykonywane kompleksowo, rzetelnie i terminowo.

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach współpracy z Biurem Gruca i Partnerzy możemy go polecić jako solidnego partnera w zakresie kompleksowej obsługi translatorskiej.


SILA POLAND

Firma SILA POLAND Spółka z o.o. w Częstochowie jest klientem BIURA TŁUMACZEŃ Gruca i Partnerzy od roku 1995 do chwili obecnej i nadal. Zlecamy do wykonywania tłumaczenia z języków: angielskiego, włoskiego i francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na w/w języki obce. Są to teksty techniczne, handlowe i prawne.

Na podstawie tego okresu współpracy oceniamy BIURO TLUMACZEŃ Gruca i Partnerzy jako solidną i profesjonalną. Tłumaczenia wykonywane są na dobrym poziomie i w krótkich terminach.


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W Cz-wie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie kilkakrotnie korzystała z usług Biura Gruca i Partnerzy w zakresie tłumaczeń w języku angielskim i innych. Wszystkie tłumaczenia dokonane zostały bardzo rzetelnie i profesjonalnie, przy tym w krótkich terminach.

W związku z powyższym polecamy wszystkim zainteresowanym podjęcie współpracy z Biurem i korzystanie z jego usług.


BERGER

Firma BERGER SP z o.o. korzysta z usług Biura Gruca i Partnerzy od początku swojego istnienia. Zakres współpracy obejmuje dokonywanie tłumaczeń dokumentacji prawnej i technicznej naszej Firm.

Jakość tłumaczeń, dyskrecja i wywiązanie się z terminów przez Biuro Gruca i Partnerzy pozwala nam z całym przekonaniem stwierdzić, że to Firma rzetelna i profesjonalna, świadcząca usługi na wysokim poziomie.

Niniejsze pismo wystawia się na prośbę Biura Gruca i Partnerzy celem przedłożenia w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.


GMINA OLSZTYN

Z Biurem Gruca i Partnerzy współpracujemy od kilku lat w zakresie tłumaczeń związanych z kontaktami naszej Gminy z obcojęzycznymi partnerami. Wszystkie wykonywane dla nas tłumaczenia były na wysokim poziomie translatorskim. Poza wysoką jakością należy podkreślić terminowość wykonywanych zleceń, uprzejmość pracowników.

Uważamy, że jest to Biuro Tłumaczeń godne polecenia dla wszystkich wymagających fachowości i terminowości usług translatorskich.


STRADOM

Zarząd „Stradom” S.A. niniejszym pismem stwierdza, że od 9-ciu lat stale współpracuje z w/w Firmą.

Spółka nasza zleca do tłumaczenia w ciągu roku ca 500 stron dokumentów – głównie z języka niemieckiego, angielskiego, włoskiego na język polski i odwrotnie. Tłumaczenia przekazywane do Biura Gruca i Partnerzy to w większości trudna i obszerna dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń – wymagająca znajomości włókiennictwa, elektroniki, automatyki itp. Jak również dokumenty prawnicze do tłumaczeń przysięgłych.

Z satysfakcją pragnę poinformować R.T. Czytelników niniejszej opinii, że współpracę pomiędzy w/w a „Stradom” S.A. oceniam bardzo wysoko. Na szczególna uwagę zasługuje tu rzetelny, dyskretny, indywidualny i niezawodny stosunek do Klienta i usługi wykonywanej przez Gruca i Partnerzy

Nowy standard jaki stworzyła w swojej dziedzinie ta Firma będzie niełatwy do sprostania innym konkurentom.


TEDRIVE

Z satysfakcją potwierdzamy, że wybór Agencji Tłumaczy Gruca i Partnerzy dokonany przez nasza firmę był ze wszech miar trafną decyzją. Współpracujemy z firmą Gruca i Partnerzy od wielu lat. Korzystamy z usług tłumaczy zwykłych i przysięgłych różnych języków w zakresie tłumaczeń technicznych, prawniczych i ekonomicznych zarówno ustnych, jak i pisemnych. Atutem Agencji Tłumaczy Gruca i Partnerzy jest profesjonalizm i umiejętność dopasowania usług do potrzeb klienta. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka jakość tłumaczeń, terminowość, rzetelność oraz zaangażowanie Dyrekcji i Pracowników Firmy Gruca i Partnerzy.

Z pełnym przekonaniem potwierdzamy, że Agencja Tłumaczy Gruca i Partnerzy świadczy usługi wysokiej jakości, jest solidnym partnerem, którego z pełną odpowiedzialnością polecamy.


Alfa Capital Sp. z o.o.

Spółka Alfa Capital Sp. z o.o. z/s w Warszawie, współpracuje z Agencją Tłumaczeń Gruca i Partnerzy od ponad 3 lat. Usługi wykonywane są terminowo, rzetelnie, z dużą dbałością o precyzję tłumaczeń. Rekomenduję usługi Agencji Tłumaczy Gruca i Partnerzy jako godne polecenia.


LUMINEX

Agencja Tłumaczy Gruca i Partnerzy jako nasz partner w biznesie dała się poznać jako rzetelna i stabilna forma. Doceniamy przede wszystkim profesjonalizm w zakresie wykonywanych usług oraz obsługę elastyczność działań w ramach naszej współpracy.


GARMOUND GROUP

Terminowość i wysoka jakość świadczonych usług zaowocowały wieloletnią współpracą naszych firm. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia powierzamy Agencji Tłumaczy Gruca i Partnerzy, gdyż jesteśmy pewni, że zostaną one wykonane na najwyższym poziomie.


SWO Polska

Od 5 lat współpracujemy z Agencją Tłumaczy Gruca i Partnerzy w zakresie wykonywania tłumaczeń z języków angielskiego, niemieckiego i polskiego. Agencja wykonuje dla nas tłumaczenia specjalistyczne, tj. techniczne oraz prawnicze i ekonomiczne. Niezmiennie gwarantuje nam wysoką jakość, terminowość wykonywania tłumaczeń i umiejętność dopasowania się do naszych potrzeb.


Joanna Żebrowska-Kępka

Współpracuję z Biurem Tłumaczeń Gruca i Partnerzy w zakresie tłumaczeń kontraktów handlowych już od 4 lat. Do dziś wszystko przebiega w sposób wzorowy. Profesjonalni tłumacze, szybka i rzeczowa obsługa, terminowość, przyzwoite ceny …. czyli wszystko czym taka działalność powinna się wykazywać. Dziękuję i serdecznie polecam.