Tłumaczymy
w parach językowych

Tłumaczenia łotewski

Język łotewski należy do grupy języków bałtyckich, którym posługuje się w sumie ok. 1,5 mln osób, w szczególności na Łotwie.

Po upadku ZSRR i odzyskaniu niepodległości w 1991 r. władze Łotwy ustanowiły język łotewski jedynym językiem urzędowym. Jednocześnie prowadzą kampanię na rzecz jego rozpowszechniania wśród mniejszości narodowych (przede wszystkim Rosjan preferujących język rosyjski).

Ciekawostką jest fakt, że mimo bliskiego sąsiedztwa Polski z Łotwą, w kraju tym nie wykształciła się instytucja tłumacza przysięgłego. Powszechnie uznawane tłumaczenia przysięgłe wykonywane są przez polski konsulat w Tallinie, lub wyznaczonych tłumaczy, poświadczających notarialnie swój podpis.

Nasze biuro tłumaczeń w Częstochowie oferuje usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka łotewskiego na język polski i odwrotnie. Współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami języka łotewskiego, wykonującymi zarówno tłumaczenia poświadczone, jak i zwykłe. W ofercie naszego biura znajdują się również tłumaczenia specjalistyczne, tj. tłumaczenia dokumentów samochodowych, techniczne, prawnicze, naukowe, etc.