Tłumaczymy
w parach językowych

Tłumaczenia szwedzki

Język szwedzki należy do rodziny języków wschodnioskandynawskich. Posługuje się nim ok. 9 milionów osób w Szwecji i w częściach Finlandii, gdzie z uwagi na 5% mniejszość narodową ma również status języka urzędowego.
Ze względu na swój ograniczony zasięg, język szwedzki został zaklasyfikowany do III grupy językowej, czyli grupy obejmującej mało popularne języki europejskie posługujące się alfabetem łacińskim.

Biuro tłumaczeń Gruca i Partnerzy w Częstochowie oferuje usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka szwedzkiego na język polski i odwrotnie. Współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami wykonującymi zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i zwykłe. W ofercie naszego biura znajdują się również tłumaczenia specjalistyczne. Biuro współpracuje również z tłumaczami, dla których pierwszym językiem jest język szwedzki, a więc tzw. native’ami, dzięki czemu jakość świadczonych przez biuro usług jest jeszcze wyższa.

Najpopularniejsze tłumaczenia z/na język szwedzki obejmują tłumaczenia dokumentów samochodowych, faktur, umów, aktów notarialnych i korespondencji biznesowej.